فرم درخواست مشاوره و خدمات فنی (گیاهپزشکی)

مشاوره گیاهپزشکی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  2
 • میزان تحصیلات*
  3
 • نوع محصول*
  گیاهان زراعی
  گیاهان باغی
  گیاهان زینتی
  سبزی و صیفی
  سایر
  4
 • تصاویر مرتبط با آفات یا بیماری های محصول*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   5
  • توضیحات بیشتر متقاضی در مورد درخواست مشاوره فنی*
   6
  • تصویر فیش واریزی مشاوره فنی اولیه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    7
   • تلفن همراه*
    8
   • ایمیل*
    9
   • آدرس دقیق مزرعه، باغ، گلخانه و یا استخر*
    10