اخبار

امکان فعالیت ۲۴ ساعته تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی واحد علوم و تحقیقات فراهم شد‌

امکان فعالیت ۲۴ ساعته تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی واحد علوم و تحقیقات فراهم شد‌

دکتر زرین نیا گفت: امکان فعالیت ۲۴ ساعته علمی و تحقیقاتی برای دانشجویان، محققان، شرکت و دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سربندان واحد علوم و تحقیقات فراهم ...

مجتمع تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سربندان واحد علوم و تحقیقات توسط آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افتتاح شد

مجتمع تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سربندان واحد علوم و تحقیقات توسط آیت‌الله هاشمی رفسنجانی افتتاح شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح مجتمع تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سربندان دماوند که وابسته به واحد علوم و تحقیقات است، با تاکید بر اهمیت کشاورزی برای جوامع بشری و کشور ایران، نسبت ...