اهداف

اهداف کلان و اهداف ویژه:

- اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای همسو با نیازها، برنامه ها و استراتژی‌های پژوهشی علمی و فن آوری دانشگاه و صنایع در کشور

- ارتقای ظرفیت‌های تحقیقاتی مرکز از طریق جلب مشارکت پژوهشگران دانشگاهی و صنعتگران

- ارتباط با دانشگاهها موسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخلی و خارجی از طریق مبادله اطلاعات و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک

- اجرای پژوهشهای بنیادی در ارتباط با مشکلات و معضلات بخش کشاورزی با تاکید بر بهره‌گیری از روش‌های نوین و امکانات پیشرفته

- استفاده از پتانسیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضاء هیات علمی دانشگاه و سایر محققین درجهت اجرای پروژه های پژوهشی

- سازماندهی و اجرای همایش های علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی

- برگزاری کارگاههای پژوهشی، انتشار گزارشهای تحقیقاتی، کتب و نشریات ادوار

- مشخص نمودن زمینه‌های اولویت دار پژوهشی براساس نیاز کشور و سیاستهای دانشگاه

- بومی سازی فناوری های موجود در صنایع بزرگ

- توسعه هسته های تخصصی در گروه های تحقیقاتی

- افزایش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مرکز تحقیقات

- سازماندهی اجرای پروژه های بزرگ از طریق هسته‌های تخصصی و گروه های تحقیقاتی

- حمایت از پژوهش‌های کاربردی و فراهم نمودن شرایط لازم برای معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به بازار کار از طریق تاسیس شرکت های دانش بنیان

- کمک به شکل گیرییک دیدگاه مثبت در مدیران صنایع بمنظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج تحقیقات کاربردی

- راه اندازی بخش پژوهش‌های دانشجوئی کشاورزی و بیوتکنولوژی درجهت ارتقاء خلاقیت دانشجویان و شناسائی استعدادهای درخشان در پژوهش

- کمک به تجاری نمودن پژوهش از طریق فعال نمودن مرکز رشد واحد های فناور و پارک علم و فناوری

- فراهم نمودن زمینه‌های جذب دانشجویان فوق لیسانس و دکترا ( Ph.D ) در انجام پایان نامه های تحقیقاتی