آزمایشگاه‌ها

در حال حاضر ۱۱ آزمایشگاه فیتوشیمی، میکروبیولوژی کشاورزی، حشره شناسی، نماتولوژی، آبزیان و فرآوری، ژنومیکس و پروتئومیکس، کشت و بافت، علوم دامی، باغبانی، علوم آب و خاک و کیلینک گیاه پزشکی برای این مجتمع در نظر گرفته شده که در حال تجهیز بر اساس پیشرفته‌ترین امکانات روز دنیاست.