مأموریت‌ها و برنامه‌های آز نماتولوژی

در این آزمایشگاه علاوه بر برگزاری کلاس اصول نماتدشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، انجام پروژه‌های تحقیقاتی درمقطع کارشناسی ارشدودکتری صورت خواهد ‌پذیرفت.