تجهیزات آزمایشگاهی آز کشت بافت

اتاقک رشد با کنترل نور، دما و رطوبت، اتوکلاوهای افقی و عمودی، دی اکسید کربن انکوباتور، همزن مغناطیسی، همزن حرارتی مغناطیسی، شیکر انکوباتور افقی، هود میکروبیولوژی کلاس II ، یخچال، فریزر منفی ۲۰، فریزر منفی ۸۰،pH متر، ترازوی دقیق، سمپلر، پیپت و میکروپیپت، دستگاه توزیع کننده محیط کشت، میکروسکوپ، لوازم فلزی و شیشه ای آزمایشگاهی، هود لامینار کلاس II ، انکوباتور CO 2، میکروسکوپ اینورت، پیپتینگ اید، ست فیلتراسیون میلی‌پور، ستسمپلر، تانک ازت مایع و کلیه لوازم یکبار مصرف کشت سلول