مأموریت‌ها و برنامه‌های آز باغبانی

با وجود پیشرفتهای فراوان در زمینه تولید دارو و استخراج مواد موثره از گیاهان دارویی، اطلاعات موجود در زمینه تولید مواد اولیه گیاهان دارویی با کیفیت مناسب و بر اساس استانداردهای بین المللی، بسیار اندک می باشد. آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی به منظور مطالعه خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و اکولوژیکی گیاهان دارویی جهت ایجاد دانش فنی تولید بهینه گیاهان دارویی در سیستم های کشت و صنعت ونیز تولید اطلاعات فنی لازم در رابطه با کشت و اهلی کردن گونه های دارویی بومی و انحصاری کشور راه اندازی خواهد شد. این آزمایشگاه در زمینه پس از برداشت گیاهان دارویی نیز فعالیت کرده تا از این طریق در جهت تامین کیفیت مد نظر دارو نامه های گیاهی از طریق بهینه سازی فرایند های پس از برداشت اقدام نماید.

مآموریت ها:

۱) مطالعه خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی گونه های دارویی و معطر

۲) بررسی سازگاری و مطالعه مراحل فنولوژی گیاهان دارویی بومی و انحصاری کشور به منظوراهلی کردن و تولید آنها در خارج از رویشگاه های طبیعی

۳) بررسی و مطالعه خصوصیات و رفتار جوانه زنی بذرهای گیاهان دارویی

۴) ارزیابی اثر تنشهای زنده و غیرزنده بر رفتارهای فیزیولوژیکی و مواد موثره گیاهان دارویی

۵) مطالعه تأثیر عوامل زراعی و اکولوژیکی بر خصوصیات تولید در گیاهان دارویی و معطر

۶) تولید دانش فنی کشت انبوه و تجاری سازی زراعت گیاهان دارویی

۷) تعیین شرایط بهینه برداشت، فراوری اولیه، بسته بندی و انبارداری گیاهان دارویی جهت دستیابی و حفظ حداکثر کیفیت مواد دارویی تولید شده

۸) همکاری با مراکز علمی مرتبط جهت طراحی و ساخت ماشین آلات مناسب برداشت و فراوری اولیه گیاهان دارویی