تجهیزات آزمایشگاهی آز فیتوشیمی

بن ماری، یخچال فریزر، استیرر، هات پلات استیرر، شیکر انکوباتور، سانتریفیوژ یخچال دار، سانتریفیوژ پلیت، هیتر، ورتکس